Evenementen

E.H.B.O. vereniging Susteren verzorgd EHBO assistentie bij alle soorten evenementen. Er wordt gewerkt met teams van 2 personen die goed zijn uitgerust en opgeleid voor hun taken. Het aantal teams wordt bepaald in overleg met de organisatie, op grond van het aantal bezoekers en het grote van het terrein. De kosten per team bedragen € 20.00 per uur, exclusief kilometer vergoeding als het evenement buiten de gemeente Echt- Susteren plaats vindt. En als er in de vergunning aantekening drank & drugs verplicht is dan zijn de koste per team € 25.00 per uur.

Een team (of teams) zijn uitgerust met goed gevulde EHBO tassen, defibrillator en portofoons. De organisatie van het evenement zorgt voor het menselijk wel zijn van de EHBO’ers en een goede ruimte op het terrein waar eventueel gewonden kunnen worden behandeld, c.q. kunnen wachten op verder vervoer. Mocht er geen ruimte aanwezig zijn dient men dat bij de aanvraag te vermelden, dan word er door ons gezorgd voor een verplaatsbare ruimte. Ook dient de organisatie te zorgen voor een vrijwilligers verzekering.

Om een aanvraag in te dienen, kunt u onderstaand formulier invullen.
(Leden die zich willen inschrijven voor een evenement kunnen zich hier aanmelden)

  Naam organisatie & persoonsgegevens

  Naam organisatie

  Contactpersoon

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Commerciële organisatie

  JaNee

  Factuurgegevens
  (Indien afwijkend van bovenstaand)

  Naam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Over het evenement

  Start evenement

  Datum (dd-mm-yyyy) en tijd (uu:mm)

  Datum einde

  Datum (dd-mm-yyyy) en tijd (uu:mm)

  Naam evenement

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Verwacht aantal deelnemers/bezoekers

  Soort deelnemers/bezoekers

  Vergunning aangevraagd

  JaNee

  EHBO ruimte reeds aanwezig?

  Is er een EAD aanwezig bij of nabij het evenement?

  JaNee

  Facilitaire voorzieningen

  Stromend water aanwezig

  JaNee

  Elektriciteit aanwezig

  JaNee

  De kosten voor de hulpverlening zijn € 20.00 per uur voor twee EHBO'ers en € 25.00 Voor een koppel met aantekening Drank & Drugs . Graag zouden wij een evt. programmaboekje/overzicht ontvangen. Wij kunnen wegens organisatorische redenen alleen evenementen aannemen die minimaal 30 dagen van tevoren aangemeld zijn. Bij kortere aanvragen neem dan telefonisch contact op.

  Als organisatie bied u:

  • ons om een deugdelijke (EHBO)ruimte/onderdak te bieden

  • te voorzien van consumpties tijdens onze inzet.

  Indien er na het verzenden van het formulier wijzigingen plaats vinden verzoek wij u dit tijdig door te geven via het contactformulier.

  Ondergetekende verklaart dat de kosten verbonden aan de medewerking van de EHBO vereniging, onmiddelijk na ontvangst van de rekening te zullen vergoeden.

  Consumpties en eventuele maaltijden worden verzorgd door de organisatie van het evenement.