Evenementen

E.H.B.O. vereniging Susteren verzorgd EHBO assistentie bij alle soorten evenementen. Er wordt gewerkt met teams van 2 personen die goed zijn uitgerust en opgeleid voor hun taken. Het aantal teams wordt bepaald in overleg met de organisatie, op grond van het aantal bezoekers en het grote van het terrein. De kosten per team bedragen € 20.00 per uur, exclusief kilometer vergoeding als het evenement buiten de gemeente Echt- Susteren plaats vindt. En als er in de vergunning aantekening drank & drugs verplicht is dan zijn de koste per team € 25.00 per uur.

Een team (of teams) zijn uitgerust met goed gevulde EHBO tassen, defibrillator en portofoons. De organisatie van het evenement zorgt voor het menselijk wel zijn van de EHBO’ers en een goede ruimte op het terrein waar eventueel gewonden kunnen worden behandeld, c.q. kunnen wachten op verder vervoer. Mocht er geen ruimte aanwezig zijn dient men dat bij de aanvraag te vermelden, dan word er door ons gezorgd voor een verplaatsbare ruimte. Ook dient de organisatie te zorgen voor een vrijwilligers verzekering.

Om een aanvraag in te dienen, kunt u onderstaand formulier invullen.
(Leden die zich willen inschrijven voor een evenement kunnen zich hier aanmelden)

  Naam organisatie & persoonsgegevens
  Naam organisatie
  Contactpersoon
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Commerciële organisatie JaNee
  Factuurgegevens
  (Indien afwijkend van bovenstaand)
  Naam
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Over het evenement
  Start evenement

  Datum (dd-mm-yyyy) en tijd (uu:mm)

  Datum einde

  Datum (dd-mm-yyyy) en tijd (uu:mm)

  Naam evenement
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Verwacht aantal deelnemers/bezoekers
  Soort deelnemers/bezoekers
  Vergunning aangevraagd JaNee
  Hoeveel hulpposten wenst u?
  EHBO ruimte reeds aanwezig?
  Is er een EAD aanwezig bij of nabij het evenement? JaNee
  Andere locaties?
  Facilitaire voorzieningen
  Stromend water aanwezig JaNee
  Elektriciteit aanwezig JaNee
  Telefoonaansluiting aanwezig JaNee
  Eventueel veelvuldig te verwachten letsels
  Eventuele risicovolle elementen
  Contactpersonen andere instanties
  Naam arts (mits aanwezig)
  Telefoonnummer arts (mits aanwezig)
  Eventuele vervoersmiddellen
  Naam contactpersoon ambulance
  Telefoonnummer contactpersoon ambulance
  Naam contactpersoon GGD
  Telefoonnummer contactpersoon GGD
  Naam contactpersoon politie
  Telefoonnummer contactpersoon politie
  Naam contactpersoon beveiliging
  Telefoonnummer contactpersoon beveiliging
  Naam contactpersoon brandweer
  Telefoonnummer contactpersoon brandweer

  De kosten voor de hulpverlening zijn € 15.00 per uur voor twee EHBO'ers. Graag zouden wij een evt. programmaboekje/overzicht ontvangen. Wij kunnen wegens organisatorische redenen alleen evenementen aannemen die minimaal 30 dagen van tevoren aangemeld zijn.

  Als organisatie bied u:

  • ons om een deugdelijke (EHBO)ruimte/onderdak te bieden
  • te voorzien van consumpties tijdens onze inzet.

  Indien er na het verzenden van het formulier wijzigingen plaats vinden verzoek wij u dit tijdig door te geven via het contactformulier.

  Ondergetekende verklaart dat de kosten verbonden aan de medewerking van de EHBO vereniging, onmiddelijk na ontvangst van de rekening te zullen vergoeden.

  Consumpties en eventuele maaltijden worden verzorgd door de organisatie van het evenement.