Evenementen

E.H.B.O. vereniging Susteren verzorgd EHBO assistentie bij alle soorten evenementen. Er wordt gewerkt met teams van 2 personen die goed zijn uitgerust en opgeleid voor hun taken. Het aantal teams wordt bepaald in overleg met de organisatie, op grond van het aantal bezoekers en het grote van het terrein. De kosten per team bedragen € 15.00 per uur, exclusief kilometer vergoeding als het evenement buiten de gemeente Echt- Susteren plaats vindt.

Een team (of teams) zijn uitgerust met goed gevulde EHBO tassen, defibrillator en portofoons. De organisatie van het evenement zorgt voor het menselijk wel zijn van de EHBO’ers en een goede ruimte op het terrein waar eventueel gewonden kunnen worden behandeld, c.q. kunnen wachten op verder vervoer. Mocht er geen ruimte aanwezig zijn dient men dat bij de aanvraag te vermelden, dan word er door ons gezorgd voor een verplaatsbare ruimte. Ook dient de organisatie te zorgen voor een vrijwilligers verzekering.

Om een aanvraag in te dienen, kunt u onderstaand formulier invullen.
(Leden die zich willen inschrijven voor een evenement kunnen zich hier aanmelden)

Naam organisatie & persoonsgegevens
Naam organisatie
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Commerciële organisatie JaNee
Factuurgegevens
(Indien afwijkend van bovenstaand)
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Over het evenement
Start evenement

Datum (dd-mm-yyyy) en tijd (uu:mm)

Datum einde

Datum (dd-mm-yyyy) en tijd (uu:mm)

Naam evenement
Adres
Postcode
Plaats
Verwacht aantal deelnemers/bezoekers
Soort deelnemers/bezoekers
Vergunning aangevraagd JaNee
Hoeveel hulpposten wenst u?
EHBO ruimte reeds aanwezig?
Is er een EAD aanwezig bij of nabij het evenement? JaNee
Andere locaties?
Facilitaire voorzieningen
Stromend water aanwezig JaNee
Elektriciteit aanwezig JaNee
Telefoonaansluiting aanwezig JaNee
Eventueel veelvuldig te verwachten letsels
Eventuele risicovolle elementen
Contactpersonen andere instanties
Naam arts (mits aanwezig)
Telefoonnummer arts (mits aanwezig)
Eventuele vervoersmiddellen
Naam contactpersoon ambulance
Telefoonnummer contactpersoon ambulance
Naam contactpersoon GGD
Telefoonnummer contactpersoon GGD
Naam contactpersoon politie
Telefoonnummer contactpersoon politie
Naam contactpersoon beveiliging
Telefoonnummer contactpersoon beveiliging
Naam contactpersoon brandweer
Telefoonnummer contactpersoon brandweer

De kosten voor de hulpverlening zijn € 15.00 per uur voor twee EHBO'ers. Graag zouden wij een evt. programmaboekje/overzicht ontvangen. Wij kunnen wegens organisatorische redenen alleen evenementen aannemen die minimaal 30 dagen van tevoren aangemeld zijn.

Als organisatie bied u:

  • ons om een deugdelijke (EHBO)ruimte/onderdak te bieden
  • te voorzien van consumpties tijdens onze inzet.

Indien er na het verzenden van het formulier wijzigingen plaats vinden verzoek wij u dit tijdig door te geven via het contactformulier.

Ondergetekende verklaart dat de kosten verbonden aan de medewerking van de EHBO vereniging, onmiddelijk na ontvangst van de rekening te zullen vergoeden.

Consumpties en eventuele maaltijden worden verzorgd door de organisatie van het evenement.